Η Πύλη στον κόσμο
της Φαντασίας

 

Kill Team Commanders

 
Ankra the Colossus Necron Commander
Ankra the Colossus Necron Commander

25,00

   
Crasker Matterzhek GSC Commander
Crasker Matterzhek GSC Commander

25,00

   
Feodor Lasko Astra Militarum Commander
Feodor Lasko Astra Militarum Commander

25,00

 
 
Fireblade Twinflame T’au Empire Commander
Fireblade Twinflame T’au Empire Commander

25,00

   
Gaius Acastian Deathwatch Commander
Gaius Acastian Deathwatch Commander

25,00

   
Gitzog Wurldkilla Ork Commander
Gitzog Wurldkilla Ork Commander

25,00

 
 
Magos Dalathrust Adeptus Mechanicus Commander
Magos Dalathrust Adeptus Mechanicus Commander

25,00

   
Nemesis 9 Tyrantis Tyranid Commander
Nemesis 9 Tyrantis Tyranid Commander

25,00

   
Torrvald Orksbane Adeptus Astartes Commander
Torrvald Orksbane Adeptus Astartes Commander

25,00

 
 
Vysa Kharavyxis Drukhari Commander
Vysa Kharavyxis Drukhari Commander

25,00

         
Φόρτωση ...